Zemljište u naselju Bojnik, Općina Novi Grad Sarajevo - ASA Banka

Opis


Prodaje se šumsko zemljište 3 klase označeno na

k.č.br. 469/5 u naravi i kulturi šuma 3. klase površine 2075 m2, upisana u zk.ul.br. 1367 K.O. Bojnik

Za detaljne informacije možete kontaktirati broj 062 765 604

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.