Novi bankomat u Lječilištu”Reumal” Fojnica -

15.09.2020

Novi bankomat u Lječilištu”Reumal” Fojnica

Obavještavamo klijente ASA Banke da im je na usluzi novi bankomat u Lječilištu”Reumal”Fojnica, na adresi Banjska br.1.

Napominjemo da je ASA Banka članica BH Mreže bankomata, te ukoliko ste vlasnici debitnih kartica drugih Banaka iz BH Mreže ( Bosna Bank International (BBI), Vakufska banka, Privredna banka Sarajevo (PBS) i Union banka ) možete podizati gotovinu na bankomatima ASA Banke, bez naknade.

Vaša ASA Banka