Obavijest – Opšti uslovi u poslovanju sa stanovništvom -

14.09.2018

Obavijest – Opšti uslovi u poslovanju sa stanovništvom

Obavještavamo klijente da će od 05.10.2018. godine u primjeni biti novi Opšti uslovi u poslovanju sa stanovništvom i to:

Opšte uslove možete pročitati na našoj web stranici i u poslovnim jedinicama Banke