Obavjest o referetnoj kamatnoj stopi -

01.07.2019

Obavjest o referetnoj kamatnoj stopi

Obavještavamo klijente da će sa 30.06.2019. godine doći do izmjene referentne kamatne stope na kreditne i depozitne proizvode sa administrativno promjenjivom kamatnom stopom.

Na dan 31.03.2019. prosjek kamatnih stopa utvrđenih kategorija depozita stanovništva iznosi 0,884%, što predstavlja referentnu kamatnu stopu i ista će biti korištena kao promjenjivi dio kamatne stope za sve kredite, prekoračenja po tekućem računu i depozite ugovorene sa administrativno promjenjivom kamatnom stopom koji se ugovaraju u periodu od 30.06.2019. do 30.06.2020. godine.