Obavještenje -

24.05.2019

Obavještenje

Poštovani klijenti ASA Banke d.d. Sarajevo obavještavamo vas da ste u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu član 10. (“Službene novine FBiH “, broj : 48/15 od 24.06.2015. godine) obavezni da naloge plaćanja javnih prihoda izvršavate isključivo sa glavnog računa.