Obavještenje o sazivanju 47. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka dioničko društvo Sarajevo -

17.01.2022

Obavještenje o sazivanju 47. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka dioničko društvo Sarajevo

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan 31.01.2022. godine, sa početkom u 09:00 sati u sjedištu  Banke, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu.

Više detalja