Obavještenje o sazivanju 49. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka dioničko društvo Sarajevo - ASA BankaASA Banka Obavještenje o sazivanju 49. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka dioničko društvo Sarajevo - ASA Banka

12.05.2022

Obavještenje o sazivanju 49. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka dioničko društvo Sarajevo

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan 26.05.2022. godine, sa početkom u 11:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Trg medunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu.

Više detalja