Obavještenje o sazivanju 50. sjednice Skupštine dioničara ASA banka dioničko društvo Sarajevo -

29.07.2022

Obavještenje o sazivanju 50. sjednice Skupštine dioničara ASA banka dioničko društvo Sarajevo

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan 31.08.2022. godine, sa početkom u 11:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu.

Više detalja