Obavještenje o sazivanju 51. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka dioničko društvo Sarajevo -

13.01.2023

Obavještenje o sazivanju 51. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka dioničko društvo Sarajevo

Skupština dioničara ASA Banka did. Sarajevo saziva se za dan 31.01.2023. godine, sa početkom u 09:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu.