Obavještenje o sazivanju 52. redovne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO -

08.03.2023

Obavještenje o sazivanju 52. redovne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan 30.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 sati. Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u sjedištu Banke, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva broj 25 u Sarajevu.

Obavještenje
Bitan događaj