Obavještenje o sazivanju XLI sjednice Skupštine dioničara -

06.06.2019

Obavještenje o sazivanju XLI sjednice Skupštine dioničara

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan 28.06.2019. godine, sa početkom u 11:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu.

Više detalja dostupno na linku.