Obavještenje za klijente -

18.12.2019

Obavještenje za klijente

Obavještavamo klijente da će od 01.01.2020. godine u primjeni biti nova Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa Pravnim licima i samostalnim poduzetnicima.