Obavještenje za klijente -

04.02.2020

Obavještenje za klijente

Obavještavamo klijente da će od 19.02.2020. godine u primjeni biti novi Opšti uslovi za korištenje KVIKO usluge.