Obavještenje za klijente -

02.12.2020

Obavještenje za klijente

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da će nova Tarifa naknada za usluge u poslovanju sa fizičkim licima biti u primjeni od 17.12.2020. godine.

ASA Banka