Obavještenje za klijente -

23.06.2021

Obavještenje za klijente

Obaviještavamo klijente da će od 07.07.2021.godine biti u primjeni nova Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima.

ASA Banka