Obavještenje za klijente -ASA Banka Obavještenje za klijente -

16.09.2021

Obavještenje za klijente

Obavještavamo klijente da će od 30.09.2021. godine na snazi biti novi Opšti uslovi kreditnog poslovanja sa fizičkim licima