Obavještenje za klijente -

18.10.2019

Obavještenje za klijente

Obavještavamo klijente da će od 16.11.2019. godine u primjeni biti nova Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima.

Obavještavamo klijente da će od 16.11.2019. godine u primjeni biti nova Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa PL i samostalnim poduzetnicima.