Obavještenje za klijente -

04.02.2022

Obavještenje za klijente

Poštovani klijenti,

obavještavamo vas će od 19.02.2022.godine u primjeni biti nova Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima.

Vaša ASA Banka