Obavještenje za klijente -

24.02.2022

Obavještenje za klijente

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da će od 11.03.2022. godine u primjeni biti:

1.Opšti uslovi kreditnog poslovanja sa fizičkim licima

2.Opšti uslovi u poslovanju sa računima fizičkih lica, paketima proizvoda i usluga i kartičnim proizvodima.

Vaša ASA Banka