Obavještenje za klijente -

11.11.2022

Obavještenje za klijente

Poštovani klijenti,

Dana 30.11.2022. godine će završiti proces statusne promjene – pripajanje ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo ASA Banci d.d. Sarajevo.  Nakon provođenja statusnog postupka pripajanja ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo nastavlja poslovati pod nazivom ASA Banka d.d. Sarajevo.

Molimo vas da u narednim danima pratite obavještenja postavljena na društvenim mrežama kao i na web stranicama obje banke na kojima ćete biti informisani o svim promjenama koje će uslijediti u narednom periodu.

Za sve dodatne informacije možete pozvati naš Kontakt centar na sljedeći broj telefona 0800 2 0070.