Obavještenje za klijente -

29.02.2024

Obavještenje za klijente

Poštovani klijenti,

povodom Dana nezavisnosti ASA Banka d.d. Sarajevo neće raditi 01.03.2024. (petak) godine.

Banka će poslovanje sa klijentima nastaviti 04.03.2024. (ponedjeljak) sa uobičajnim radnim vremenom.

Sretan Dan nezavisnosti!

Vaša ASA Banka