Obavještenje za klijente - moratorij -

03.04.2020

Obavještenje za klijente – moratorij

ASA Banka obavještava svoje klijente da će u narednom periodu objaviti sve potrebne informacije vezano za privremene mjere u skladu sa Odlukom Agencije za Bankarstvo FBiH koja je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH br. 22/20. Klijentima će sve informacije, kao i potrebne smjernice o navedenom biti dostupne na web stranici Banke.

Obzirom da je na snazi odluka Federalnog štaba civilne zaštite o zabrani kretanja osobama starijim od 65 godina, Banka u saradnji sa relevantnim institucijama kontinuirano radi na kreiranju najboljeg rješenja za isplatu penzija najugroženijoj kategoriji, a sve u cilju zaštite zdravlja naših klijenata. Banka će o navedenome u narednom periodu također informisati klijente putem web stranice www.www.asabanka.ba i putem društvenih mreža Banke.

Klijentima je na raspolaganju i info broj ASA Banke +387 33 246 268 za sve upite i podršku vezano za poslovanje Banke u ovom periodu.

ASA Banka aktivno prati razvoj situacije u vezi koronavirusa (Covid-19) , kao i upute relevantnih institucija u pogledu poduzimanja neophodnih mjera u cilju zaštite zdravlja uposlenika i klijenata. Nastavljamo pratiti epidemiološku situaciju kao i uticaj iste, te pozivamo klijente da prate  aktivnosti i nove informacije putem web stranice, kao i putem društvenih mreža ASA Banke.