Obavještenje za klijente – Nova tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima -

08.09.2022

Obavještenje za klijente – Nova tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da će od od 22.09.2022. godine u primjeni biti nova Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima

Vaša ASA Banka