Obavještenje za klijente - Novi opšti uslovi -

17.11.2022

Obavještenje za klijente – Novi opšti uslovi

Poštovani klijenti,

obavještavamo vas će od 01.12.2022. godine u primjeni biti novi Opšti uslovi za:

  1. KORIŠTENJE DIGITALNOG BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA
  2. KORIŠTENJE SMS INFO USLUGE ZA FIZIČKA LICA

Vaša ASA Banka