Obavještenje za klijente - Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima -

29.03.2023

Obavještenje za klijente – Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima

Poštovani klijenti,

Ovim putem vas obavještavamo da će nova Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima biti u primjeni od 12.04.2023.godine.

Novu Odluku možete pogledati na Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima 

Napominjemo da trenutno postavljena Odluka na web stranici ostaje na snazi do 12.04.2023.godine.

Vaša ASA Banka