Obustavljanje poslovanja u valuti HRK -

10.11.2022

Obustavljanje poslovanja u valuti HRK

Dana 1. januara 2023. godine, euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Shodno tome, Banka obustavlja kupoprodaju efektive valute HRK sa datumom 30.11.2022. godine, što uključuje i ovlaštene mjenjače.

Sva bezgotovinska plaćanja i konverzije u/iz valute HRK (Hrvatska kuna) se mogu vršiti u Poslovnicama Banke i putem digitalnog bankarstva Banke do 28.12.2022. godine.

Na dan uvođenja valute EUR (Euro) kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno na dan 01.01.2023. godine, Banka će izvršiti automatsku konverziju depozita klijenata iz valute HRK (Hrvatska kuna) u valutu EUR (euro) po fiksnom kursu koji iznosi 1 EUR (euro) = 7,53450 HRK (Hrvatska kuna), bez naplate naknade za konverziju. 

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti u najbližu Poslovnicu Banke ili kontaktirati Banku putem e-mail adrese 

Vaša ASA Banka