Općina Novo Sarajevo i ASA Banka potpisali Ugovor o poslovnoj saradnji u cilju povećanja tekuće likvidnosti privrednih subjekata pogođenih pandemijom -

06.08.2020

Općina Novo Sarajevo i ASA Banka potpisali Ugovor o poslovnoj saradnji u cilju povećanja tekuće likvidnosti privrednih subjekata pogođenih pandemijom

Član Uprave ASA Banke d.d. Sarajevo Davor Tomić i općinski načelnik Nedžad Koldžo, 5. avgusta ove godine, potpisali su Ugovor o poslovnoj saradnji.

ASA Banka d.d. Sarajevo je izabrana po Javnom pozivu za odabir banke za plasiranje sredstava putem kreditne linije uz subvencioniranje/regresiranje kamatne stope/profitne marže i troškova obrade kredita od strane Općine Novo Sarajevo privrednim  subjektima u cilju povećanja tekuće likvidnosti privrednih subjekata pogođenih pandemijom i širenjem COVID-19.

U obraćanju prisutnima, općinski načelnik Nedžad Koldžo naglasio je da je ovo jedna od mjera koja se realizuje putem Javnog poziva, a u  okviru Programa ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće. Za realizaciju ove linije ASA banka je osigurala sredstva u iznosu od 2.500.000 KM. Radi se o kreditnoj liniji koja će privrednicima sa područja Općine Novo Sarajevo koji zadovolje kriterije Javnog poziva (koji će raspisati banka) uz subvenciju Općine omogućiti da u ASA banci dobiju kreditna sredstva bez troškova kamatne stope i obrade kredita. Općina će subvencionirati/regresirati kamatnu stopu i troškove obrade kredita privrednim subjektima za kratkoročne kredite u cilju povećanja tekuće likvidnosti privrednih subjekata pogođenih pandemijom i širenjem virusa COVID-19, istakao je općinski načelnik.

Član Uprave ASA Banke d.d. Sarajevo Davor Tomić zahvalio se Općini Novo Sarajevo i općinskom načelniku koji su prepoznali ovu banku kao pouzdanog partnera.

Pandemija korona virusa značajno je onemogućila i usporila djelatnosti privrednika, te samim time i cjelokupne bh. privrede, smatramo da je izuzetno važno istima pružiti pomoć i podršku u cilju nastavka njihovog poslovanja. Naročito je važno pomoći onim privrednim subjektima koji su i tokom pandemije zadržali svoje radnike“, naglasio je, između ostalog, član Uprave ASA Banke Davor Tomić.

Ugovorom je predviđeno da se kratkoročna revolving finansiranja za privredna društva i samostalne preduzetnike za tekuće poslovanje odobravaju na period do 12 mjeseci u maksimalnom iznosu do 100.000 KM.

Iznos kreditnih sredstava utvrđuje poslovna banka na osnovu provedene analize kreditne sposobnost aplikanata. Izbor korisnika kreditnih sredstava, vršit će se na osnovu vrednovanja uslova propisanih od strane poslovne banke.

Pravo na dodjelu imaju postojeći privredni subjekti koji imaju sjedište na područja Općine i koji su 100 % vlasništvo državljana BiH, a koji za cilj imaju zadržavanje uposlenika i novo zapošljavanje, razvoj ili uvođenje novih tehnologija sa namjerom umanjenja i sprečavanja širenja negativnih ekonomskih efekata prouzrokovanih pandemijom i širenjem virusa COVID-19.

Prioritet u ostvarenju podsticaja imaju privredni subjekti koji za vrijeme pandemije i širenja virusa COVID-19 nisu bili u mogućnosti da obavljaju svoju djelatnost u punom kapacitetu, a nisu otpuštali svoje uposlenike.

Izuzetno, korisnici ove kreditne linije ne mogu biti privredni subjekti koji: imaju neizmirene poreske i obaveze prema Općini Novo Sarajevo, obavljaju djelatnost iz oblasti igara na sreću, djelatnost proizvodnje, prerade ili puštanja u promet duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, djelatnost proizvodnje koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline, i dokazanu štetnost po zdravlje stanovništva, kao i koji obavljaju djelatnost trgovine na malo oružjem, municijom i vojnom opremom.