Pika se ako recikliraš! -

25.04.2024

Pika se ako recikliraš!

Zaštita okoliša i smanjenje emisije CO2 predstavlja izuzetno važan aspekt strategije održivosti, te u skladu sa tim ASA Banka sa svojim partnerima realizuje aktivnosti kojima doprinosi manjem zagađenju te poboljšanju kvaliteta života.🌏☀️

Svake subote i nedjelje od 27. aprila do 19. maja, u periodu od 12:00 h do 18:00 h odloži svoj ambalažni otpad (PET flaše) u Merkator centru Ložionička, a za svaku PET flašu bilo koje zapremine ostvari povrat od 0,20 KM na Platnoj Pika kartici.

Dnevno možeš odložiti minimalno 5, a maksimalno 500 PET flaša, ten a svoju platnu Pika karticu dobiti između 1 KM i 100 KM.

Vaša ASA Banka