Prekid rada SMS usluge - ASA BankaASA Banka Prekid rada SMS usluge - ASA Banka

12.03.2020

Prekid rada SMS usluge

Obavještavamo vas da je došlo do privremenog prekida rada SMS usluge ASA Banke.

Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti i ljubazno vas molimo za strpljenje.

Vaša ASA Banka