Privatni sektor i akademska zajednica o prilikama i izazovima tržišta rada -

01.11.2017

Privatni sektor i akademska zajednica o prilikama i izazovima tržišta rada

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u okviru događaja ASA Prevent week, održana je panel diskusija o temi “Proaktivni mladi u sferi obrazovanja i rada”, u zajedničkoj organizaciji Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i ASA Prevent Grupacije.

U ulozi panelista, ispred akademskog sektora, pojavili su se prof. dr. Elvir Čizmić, prodekan za naučno-istraživački rad, doktorski studij i projekte Ekonomskog fakulteta, doc. dr. Selma Kadić-Maglajlić sa Katedere za marketing. Ispred poslovnog sektora, učesnici panela su bili Lejla Beba, Marketing menadžer ASA Banke, te moderator panela Seid Fijuljanin, direktor Fondacije Hastor.

Panelisti su razmijenili svoja znanja i stavove kada je u pitanju proaktivnost mladih, te podijeli iskustva o svom prvom zaposlenju, a sve sa ciljem povećanja svijesti i proaktivnosti mladih studenata. Inspirativnim pričama i savjetima, panelisti su podstakli mlade da nastoje biti najbolji u onome čime se bave i da budu strpljivi u prvim koracima na tržištu rada.

Studenti su kroz iskustva panelista mogli čuti više o samim kvalitetama, vještinama i znanju neophodnim za uspješno djelovanje na tržištu rada, te jasno uvidjeti vezu između svijeta biznisa i akademije.

Zaključak održane panel diskusije jeste da je neophodan konstantan rad na razvoju vještina i kompetencija mladih ljudi, za vrijeme i poslije studija, kako bi se na najefikasniji način odgovorilo potrebama tržišta rada. Panelisti su se složili da se procesom modernizacje rada konstantno mijenja i nadopunjava paleta vještina potrebnih za obavljanje poslovnih operacija, te da mladi imaju imperativ korištenja izvora informacija kako bi se edukovali, informisali i razvijali svoje kompetencije.

„Današnja panel diskusija rezultat je sporazumu o saradnji ove dvije institucije. Kao vodeći privatni poslovni sistem osjećamo odgovornost i obavezu da dobre prakse podijelimo sa profesorima i studentima ali da i s druge strane čujemo njihove ideje i izazove sa kojima se susreću“ izjavila je Aida Salkić, rukovodilac Korporativnih komunikacija ASA Prevent grupacije tokom izlaganja danas. Pored panel diskusije, u auli Fakulteta je postavljen ASA Prevent kutak gdje se studenti mogu bliže upoznati sa poslovanjem ASA Prevent grupacije, a u narednom periodu su planirana predavanja za studente II ciklusa studija, kao i posjeta studenata nekoj od kompanija grupacije.