Gašenje usluge Comtrade elektronskog bankarstva -

12.05.2017

Gašenje usluge Comtrade elektronskog bankarstva

Kako ste i ranije obaviješteni, ASA Banka d.d. Sarajevo od 15.05.2017. godine prestaje sa pružanjem Comtrade (SEB) usluge elektronskog bankarstva.

Prestanak pružanja Comtrade usluge elektronskog bankarstva ne podrazumijeva i nemogućnost obavljanja elektronskog bankarstva, jer korištenje usluge možete nastaviti putem Halcom kanala elektronskog bankarstva i to preko Vašeg računa otvorenog u ASA Banka d.d. Sarajevo.