IK Banka promijenila naziv u ASA Banka -

30.12.2016

IK Banka promijenila naziv u ASA Banka

IK Banka ušla je u novu godinu kao ASA Banka. Novi naziv rezultat je promjene vlasničke strukture i nastavak sveobuhvatnog procesa stvaranja jake domaće banke u vlasništvu vodećeg poslovnog sistema ASA Prevent grupacije. 
 
Nakon što je u augustu 2016. godine završen proces pripajanja Moja Banka IK Banci, Skupština Investiciono-komercijalne banke DD Zenica 21.11.2016. godine donijela je odluku o promjeni naziva i sjedišta Banke, što je potvrđeno i Upisom u registar Općinskog suda u Sarajevu.
 
Novi naziv Banke glasi:
ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO – puni naziv
ASA Banka d.d. Sarajevo – skraćeni naziv
 
Sjedište Banke nalazi se na adresi: Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo
 
Ukoliko ste pravno lice i posjedujete transakcijski račun u Banci, sugerišemo da, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, korigujete naziv i sjedište Banke na vašim memorandumima. 
Ostali podaci poput broja transakcijskog računa, ID, swift code, IBAN i sl. ostaju nepromijenjeni.
 
ASA Banka novi je naziv koji šalje poruku pripadnosti jakom poslovnom sistemu, a istovremeno pokazuje opredijeljenost Banke za podršku razvoju privrede i kompletnog bh. društva.
 
U 2017. ASA Banka pokreće proces rebrandinga kojim će jačati korporativni identitet i biti prepoznatljiva na tržištu. Sa ciljem da nastavi pozitivan rast, Banka će ostati stabilan i pouzdan partner svim klijentima, sa još snažnijim naglaskom na kvaliteti usluge i sigurnosti.
 
ASA Banka će pokazati da je spoj 60 godina bankarske tradicije i snage modernog poslovanja dobitna kombinacija ka cilju da budemo najveća domaća banka.
 
Koristimo priliku da Vam se zahvalimo na dosadašnjem ukazanom povjerenju.