Stambeni objekat sa zemljištem u naselju Krbeta, Brčko - ASA Banka

Opis


prodaje se nekrentina u naselju Krbeta u naravi kuća i zemljište (kuća nije legalizovana), upisana na k.č. broj 33/3, zv. “PODKUČNICA”, u naravi njiva 5 klase, upisana u zk uložak broj 141 KO Krbeta.

Za sve detalje oko prodaje možete kontaktirati na broj 062 765 604.

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.