Za bezbrižnu budućnost Vaše djece! - ASA Banka
ŠTEDNJA

Dječija oročena štednja

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Za bezbrižnu budućnost Vaše djece!

Dječija oročena štednja, kao poseban depozitni proizvod namijenjena je rezidentima, maloljetnim fizičkim osobama.

Otvara se na zahtjev jednog od roditelja tj. zakonskog zastupnika ili staratelja kojeg je odredio nadležni Centar za socijalni rad o čemu se zaključuje poseban Ugovor.


KARAKTERISTIKE:

  • Štednja na određeni rok,
  • Fiksna kamatna stopa,
  • Minimalan iznos početnog uloga i svakog narednog uloga: KM 10,00 (protuvrijednost u EUR valuti),
  • Maksimalan iznos stanja po partiji KM 20.000,00 (protuvrijednost u EUR valuti),
  • Uplate na partiju moguće su od strane Zakonskog zastupnika (roditelja ili staratelja).

POGODNOSTI:

  • Valuta KM i EUR,
  • Mogućnost ulaganja u neograničenom broju sve do isteka roka oročenja

Uz dječiju štednju pomažete djetetu da stvori štednu naviku i odgovorno raspolaže novcem, te osiguravate bolju budućnost djeci uz mogućnosti da uštedite novac koji će vašem djetetu biti potreban za školovanje, ekskurziju ili za ispunjenje drugih planova i želja.

Doprinesite finansijskoj sigurnosti vaših najmlađih i odaberite dječiju štednju ASA banke

Želim štediti?

Postanite štediša u ASA Banci


    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.