PLATNI PROMET U INOSTRANSTVU

Kvalitet i efikasnost

KORESPODENTNE BANKE

Platni promet u inostranstvu

Vašem poslovanju s inostranstvom pružit ćemo sigurnu i brzu podršku nizom proizvoda i usluga iz asortimana platnog prometa s inostranstvom.

NAZIV BANKE SWIFT ŠIFRA VALUTE OZNAKA VALUTE BROJ RAČUNA DRŽAVA
Abanka Vipa dd, Ljubljana ABANSI2X 978 EUR /SI56051001010002870 SLOVENIJA
Erste Group Bank AG, Vienna GIBAATWG 978 EUR 403-342-792/10 AUSTRIJA
Erste Group Bank AG, Vienna GIBAATWG 840 USD 403-342-792/75 AUSTRIJA
Intesa Sanpaolo SpA, Milan BCITITMM 978 EUR 100100000205 ITALIJA
Kuveyt Türk Participation Bank, Istanbul KTEFTRIS 949 TRY /TR580020500009497464500001 TURSKA
Privredna banka dd Zagreb PBZGHR2X MVAL MVAL /HR9323400091970012004 HRVATSKA
Privredna banka dd Zagreb PBZGHR2X 978 PBZGHR2X /HR9323400091970012004 HRVATSKA

Preuzimte instrukciju za uplatu

Preduslov za otvaranje računa za obavljanje deviznog poslovanja je otvoren transakcijski račun u domaćoj valuti. Za platni promet i sva plaćanja prema inostranstvu poželjno je da navedete:

 • IBAN (International Bank Account Number). Ukoliko IBAN nije naveden na nalogu za plaćanje ino banke naknadno naplaćuju troškove obrade.
 • BIC (Bank Identifier Code tj. S.W.I.F.T adresa) Više infomacija možete pronaći na swift.com/biconline.
 • Za plaćanje u inostranstvo ili na račun nerezidenta u zemlji, do navedenih vremena potrebno je:
  • ispostaviti ispravan nalog za plaćanje (Nalog za plaćanje u inozemstvo – Nalog 1450)
  • račun, predračun ili ugovor na osnovu kojeg se vrši plaćanje
  • osigurati pokriće za izvršenje naloga i naknadu banke.

Za prilive iz inostranstvu potrebno je da pošiljaocu sredstava dostavite instrukciju za priliv u kojoj ćete navesti sljedeće podatke:

 • puni naziv i adresu korisnika naplate
 • IBAN
 • BIC (SWIFT adresu) Banke (IKBZBA2X)

O stanju i promjenama na računu, Banka izvještava klijenta putem izvoda o stanju i promjenama na računu, sljedećeg radnog dana po nastaloj promjeni:

 • putem e-maila
 • putem faksa
 • ličnim preuzimanjem u poslovnici
 • preuzimanjem iz unajmljenog faha
 • putem aplikacije elektronskog bankarstva

Pogodnosti

 • Plaćanje prema inostranstvu uz zagarantovana kvalitetna i efikasnu uslugu
 • Za sve doznake iz inostranstva prilivi se obrađuju odmah po prijemu, uz odobrenje računa komitenta sa valutom odobrenja naznačenom u MT103 poruci

 

OSTALO

Nalozi primljeni u ino platni promet se obrađuju isti dan i to:

 • Za plaćanje sa standardnim valutiranjem T+2 (datum transakcije + 2 radna dana), do: 12,00 sati na dan formiranja naloga za plaćanje
 • Za plaćanje sa valutom T+1, do: 12,00 sati na dan formiranja naloga za plaćanje
 • Za plaćanje sa valutom T+0, do: 10,00 sati na dan formiranja naloga za plaćanje