Frekventna štednja - ASA Banka
ŠTEDNJA

Štednja koja raste

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Frekventna štednja

Jednostavnost i fleksibilnost

Frekventna štednja predstavlja poseban oblik oročene štednje na određeni rok, sa mogućnošću uplata i isplata u toku oročenja, uz uslov zadržavanja minimalno ugovorenog salda na računu za čitav ugovorni period.

Karakteristike

  • Valuta KM i EUR,
  • Minimalan iznos salda štednog uloga nakon isplate različit je u zavisnosti od ugovorenog roka oročenja,
  • Uplate se mogu vršiti isključivo u valuti depozita.
  • Maksimalan iznos oročenog depozita je 1.000.000,00 KM protuvrijednost EUR

POGODNOSTI:

  • Fiksna kamatna stopa,
  • Mogućnost ulaganja u neograničenom broju sve do isteka roka oročenja.

Želim štediti?

Postanite štediša u ASA Banci


    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.