Oročeni depoziti - ASA Banka
ŠTEDNJA

Mudrost za bolje sutra

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Oročeni depoziti

Povjerenje koje raste

Oročeni štedni račun je novčana obaveza Banke, plativa po dospijeću ugovorenog roka oročenja. Banka sa ulagačem zaključuje Ugovor o oročavanju sredstava na određeno vrijeme, a u zavisnosti od dužine roka oročenja, valute i visine depozita, ugovara se i pripadajuća kamatna stopa.

Karakteristike

  • Štednja na određeni rok,
  • KM, EUR, USD,
  • Bez minimalnog i maksimalnog iznosa,
  • Depoziti se ugovaraju sa opcijom automatske prolongacije. U slučaju automatske prolongacije, obnavlja se glavnica na isti rok oročenja prema uslovima koji važe u momentu automatske prolongacije.

Pogodnosti

  • Fiksna kamatna stopa
  • Osigurani depozit u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita,
  • Otvaranje računa bez naknade,
  • Održavanje depozita bez naknade.
Planirajte Vašu penziju

Želim štediti?

Postanite štediša u ASA Banci


    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.