ŠTEDNJA

Mudrost za bolje sutra

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Oročeni depoziti

Povjerenje koje raste

Oročeni štedni račun je novčana obaveza Banke, plativa po dospijeću ugovorenog roka oročenja. Banka sa ulagačem zaključuje Ugovor o oročavanju sredstava na određeno vrijeme, a u zavisnosti od dužine roka oročenja, valute i visine depozita, ugovara se i pripadajuća kamatna stopa.

Karakteristike

  • Štednja na određeni rok,
  • KM, EUR, USD, u ostaloj valuti sa kursne liste Banke,
  • Bez minimalnog i maksimalnog iznosa,
  • Depoziti se ugovaraju sa opcijom automatske prolongacije. U slučaju automatske prolongacije, obnavlja se glavnica na isti rok oročenja prema uslovima koji važe u momentu automatske prolongacije.

Pogodnosti

  • Osigurani depozit u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita,
  • Otvaranje računa bez naknade,
  • Održavanje depozita bez naknade.
Planirajte Vašu penziju

Želim štediti?

Postanite štediša u ASA Banci