Stambeni objekat u naselju Grivice, Banovići - ASA Banka

Opis


Predmet prodaje je:

Kuća i zemljište površine 641 m2, kuća 93 m2, sastoji se od suterena i prizemlja.

Upisana u zk.ul.br. 374 KO Grivice, k.č.broj 991.

Za sve detalje oko prodaje možete kontaktirati na telefon broj 062 765 604.

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.