Nova instrukcija za ino prilive -

07.04.2017

Nova instrukcija za ino prilive

Obavještavamo klijente da će ino računi za plaćanja u EUR valuti, koje ASA Banka d.d. Sarajevo ima otvorene kod Deutsche Bank AG Frankfurt am Main, Germany, biti zatvoreni sa datumom 15.04.2017. godine (subota).

Istovremeno Vas obavještavamo da će se devizni račun u USD valuti, koji ASA Banka d.d. Sarajevo ima otvoren kod Privredna Banka Zagreb DD Zagreb, Croatia, zatvoriti sa 24.05.2017. godine.

U prilogu pronađite Instrukciju za ino prilive, kako biste o navedenim izmjenama mogli na vrijeme obavijestiti svoje poslovne partnere u inostranstvu, koji vrše plaćanja putem računa koji će biti predmetom zatvaranja.

ASA Banka d.d. Sarajevo