Nova podružnica IŠ Konjic -

21.12.2020

Nova podružnica IŠ Konjic

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da je 21.12.2020. godine sa radom počeo Istureni Šalter Konjic koji se nalazi na adresi Maršala Tita bb (PSC “Partizanovo”) 88400 Konjic.

Radno vrijeme:

Ponedeljak – Petak . 08:00-16:00h, i
Subobta: 08:00-12:00h

Vaša ASA Banka