Obavijest o načinu prijema i realizacije naloga plaćanja u dane 26.12. do 31.12.2018. -

24.12.2018

Obavijest o načinu prijema i realizacije naloga plaćanja u dane 26.12. do 31.12.2018.

Poštovani klijenti,

Vezano za zaključak poslovne 2018 godine po poslovima platnog prometa, te u skladu i sa radnim vremenom INO banaka, obavještavamo vas o načinu prijema i realizacije naloga plaćanja u dane 26.12. do 31.12.2018.g. :

PRIJEM NALOGA UNUTRAŠNJEG PLATNOG PROMETA

  • Na dan 31.12.2018.godine (ponedeljak) nalozi pravnih i fizičkih lica u unutrašnjem platnom prometu upućeni na realizaciju u Banci i na druge banke , a za realizaciju dana 31.12.2018. se U poslovnicama Banke primaju do 12:00 sati.
  • Banka će elektronske naloge pravnih lica i mBanking naloge fizičkih lica u unutrašnjem platnom prometu primati na realizaciju do 13,00 sati za realizaciju putem sistema GC , odnosno do 14,45 sati za realizaciju sistemom RTGS i interne naloge plaćanja unutar Banke. Iza navedenih termina biće obustavljen prijem elektronskih i mBanking naloga u 2018.godini.

PRIJEM NALOGA PLATNOG PROMETA ZA PLAĆANJA PREMA INOSTRANSTVU I KONVERZIJE

  • Ino platni nalozi zaprimljeni 26.12.2018. godine (srijeda) i 27.12.2018. godine (četvrtak) mogu biti realizovani sa najkasnijom valutom izvršenja 28.12.2018. godine (petak).
  • Posljednji dan za prijem ino platnih naloga i naloga za konverziju je 28.12.2018.g. (petak) do 10,00 sati i isti će biti realizovani sa valutom izvršenja 28.12.2018.g. Niti jedan ino platni nalog nakon ovog termina neće biti obrađen u 2018 godini. Iza ovog termina se neće primate nalozi na realizaciju ino plaćanja niti nalozi za konverziju.

DANA 31.12.2018. GODINE NEĆE SE PRIMATI NA REALIZACIJU NALOZI ZA PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU NITI NALOZI KONVERZIJE