Obavjest o usvajanju nove tarife MIKRO klijenti -

22.11.2023

Obavjest o usvajanju nove tarife MIKRO klijenti

Obavještavamo Vas da je ASA BANKA d.d. Sarajevo usvojila novu Odluku o Tarifi naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa mikro klijentima (samostalni poduzetnici, udruženja i d.o.o. firme), koja će biti u primjeni od 21.12.2023. godine.

Ovim putem želimo da Vas informiramo da Banka kontinuirano poduzima neophodne aktivnosti u cilju unapređenja usluge svojim klijentima.

Koristimo priliku da Vam se iskreno zahvalimo na ukazanom povjerenju i uspješnoj saradnji.

Molimo da se za više informacija obratite Vašem nadležnom Savjetniku/Voditelju podružnice.

Lijep pozdrav,

Vaša ASA banka