Obavještenje klijentima o radnom vremenu banke, dostupnosti servisa i bankomata u periodu od 30.11. do 05.12.2022. godine -

28.11.2022

Obavještenje klijentima o radnom vremenu banke, dostupnosti servisa i bankomata u periodu od 30.11. do 05.12.2022. godine

Poštovani klijenti,

30.11.2022. godine bit će izvršena statusna promjena – pripajanje ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo ASA Banci d.d. Sarajevo. 

Radi provođenja postupka pripajanja, obavještavamo vas da ASA Banka d.d. Sarajevo neće raditi u periodu 30.11.2022. (od 12:00 sati) do 05.12.2022. godine.

U nastavku ćemo vam pružiti informacije o dostupnosti usluga i servisa Banke.

PRIJEM NALOGA UPP-a:

Nalozi unutrašnjeg platnog prometa (GC I RTGS) na dan 30.11.2022. se primaju do 12:00 SATI.

Interni nalozi plaćanja Fizičkih i Pravnih lica unutar Banke, te polozi pazara na dan 30.11.2022. se na šalterima Banke primaju do 12:00 SATI.

Nalozi za plaćanje u unutrašnjem platnom prometu putem EBB i MBank se primaju u ASA Banka d.d. Sarajevo 30.11.2022 do 12:00 sati nakon čega se servisi isključuju i ponovo će biti aktivni na dan početka rada Banke sljednika.


PRIJEM NALOGA VANJSKOG PLATNOG PROMETA

Nalozi za plaćanje u inostranstvo se primaju u ASA Banka d.d. Sarajevo :

  • za realizaciju u vremenu T+2 najkasnije 28.11.2022.
  • za realizaciju T+1 i najkasnije 29.11.2022.
  • za realizaciju T+0 najkasnije 30.11.2022. do 09:30 sati (neovisno da li se isto vrši elektronskim bankarstvom ili u Podružnici)
  • konverzije valuta na dan 30.11.2022. će se vršiti do 09:30 sati (neovisno da li se isto vrši elektronskim bankarstvom ili u Podružnici)
  • Svi nalozi emitovani ovim servisima sa budućom valutom će biti odbijeni za plaćanje.

PRIJEM NALOGA PUTEM MOBILNOG BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA
Nalozi koje klijenti, FIZIČKA LICA, budu realizovali putem aplikacija mBanking će se primati do 30.11.2022. godine do 12:00 SATI.

PRIJEM NALOGA PUTEM ELEKTRONSKOG BANKARSTVA ZA PRAVNA LICA (HALCOM):
Nalozi koje klijenti PRAVNA LICA, budu realizovali putem aplikacija ELEKTRONSKO BANKARSTVO (unutrašnji platni promet) će se primati 30.11.2022. godine do 12:00 SATI.

Kartično poslovanje Banke bit će u funkciji, bez prekida, u toku procesa pripajanja

BANKOMATI Banke  (koji se NE nalaze u okviru Podružnica) se  NEĆE MOĆI KORISTITI u periodu od 29.11.2022. (utorak) do 05.12.2022. (ponedjeljak).

BANKOMATI Banke (koji su u okviru Podružnica) se NEĆE MOĆI KORISTITI u periodu od 30.11.2022. (od 12 sati)  do 05.12.2022. (ponedjeljak).

Klijenti ASA Banke d.d. Sarajevo imat će na raspolaganju BH Mrežu bankomata, u svrhu podizanja gotovine sa debitnih kartica BEZ NAKNADE.

ASA Banka d.d. Sarajevo sa redovnim radnim vremenom nastavlja 05.12.2022. (ponedjeljak). 

Radno vrijeme prvog radnog dana 05.12.2022. bit će od 08:00 do 18:00 SATI.

Molimo vas da se za sve potrebne informacije obratite u vama najbližu Podružnicu ASA Banka d.d. Sarajevo, ili na kontakt telefon:  080 020 070 

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju. 

ASA Banka d.d. Sarajevo