Obavještenje o otkazivanju 51. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO -

28.01.2023

Obavještenje o otkazivanju 51. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO

Otkazuje se 51. vanredna sjednica Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo, čije održavanje je zakazano za dan 31.01.2023. godine, sa početkom u 09:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu, za koju je Obavještenje o sazivanju objavljeno dana 16.01.2023. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje” i na web stranici Banke. 

Obavještenje