Obavještenje o sazivanju 53. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO -

23.03.2023

Obavještenje o sazivanju 53. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan 06.04.2023. godine, sa početkom u 09:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu.