Obavještenje o sazivanju o sazivanju 46. Vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka dioničko društvo Sarajevo -

31.05.2021

Obavještenje o sazivanju o sazivanju 46. Vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA Banka dioničko društvo Sarajevo

Vanredna Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan 14.06.2021. godine, sa početkom u 11:00 sati. Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u sjedištu Banke, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva broj 25 u Sarajevu.

Više detalja