Obavještenje o sazivanju XLIII redovne sjednice Skupštine dioničara -

04.03.2020

Obavještenje o sazivanju XLIII redovne sjednice Skupštine dioničara

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan 25.03.2020. godine, sa početkom u 11:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu.

Više detalja