Obavještenje - Tarifa naknada -

18.12.2017

Obavještenje – Tarifa naknada

Obavještavamo klijente da će od 03.01.2018. godine u primjeni biti nova Tarifa naknada u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima.

Do izmjene tarife doći će zbog uvođenja novih tarifnih stavova vezanih za uslugu KVIKO, dok ostale naknade ostaju nepromijenjene.