Obavještenje za klijenete Istureni šalter Mostar - blagdan Tjelovo - ASA BankaASA Banka Obavještenje za klijenete Istureni šalter Mostar - blagdan Tjelovo - ASA Banka

15.06.2022

Obavještenje za klijenete Istureni šalter Mostar – blagdan Tjelovo

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da Istureni šalter  Mostar neće raditi u četvrtak, 16.06.2022. godine radi obilježavanja blagdana Tjelovo.

U petak, 17.06.2022. godine, IŠ Mostar nastavlja sa redovnim radnim vremenom.

Vaša ASA Banka