Obavještenje za klijente -

17.02.2020

Obavještenje za klijente

Obavještavamo klijente da će od 01.03.2020. godine u primjeni biti nova Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima.